Επί Σκηνής...

Ανεξερεύνητη Κρήτη - Βιγλάτορες

Οι άνθρωποι, ο πολιτισμός, η μουσική, το τραγούδι, οι χοροί της Κρήτης

25 Αυγουστου

Magic Inside - Σανκάρα

Το ασύλληπτο προκαλεί τη λογική

26 Αυγουστου

Συναυλία Παγκρητίου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής

Για τη διάδοση και σωστή προβολή της κρητικής παράδοσης με σεβασμό στα ήθη και έθιμα του τόπου

26 Αυγουστου

Πολιτιστικοί Χώροι