Επί Σκηνής...

Οδυσσεβάχ

Ένα παραμύθι όπου τα πάντα είναι δυνατά και αδύνατα.

23 Ιουλιου

Ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής - Μολιέρου

Το φάρμακο του Μολιέρου για τις παθογένειες της εποχής του

25 Ιουλιου

Πολιτιστικοί Χώροι