Ολες οι εκδηλωσεις

Διοίκηση

Διοίκηση

Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ έχει οριστεί ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χανίων.

Με την 275/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, το Δ.Σ της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ είναι το εξής:

Πρόεδρος: Γιαννακάκης Ιωάννης (με αναπληρωτή τον Σημανδηράκη Παναγιώτη)
Αντιπρόεδρος: Παπαδάκης Εμμανουήλ (με αναπληρώτρια την Ζερβουδάκη Αντωνία)
Μέλος: Ανδρεαδάκης Δημήτριος (με αναπληρωτή τον Σημαντηράκη Ιωάννη)
Μέλος: Λαμπράκης Ελευθέριος (με αναπληρωτή τον Μανουδάκη Αριστοτέλη)
Μέλος: Τσισμενάκη Μαρία (με αναπληρώτρια την Ζερβουδάκη Ελένη)
Μέλος: Παπαδάκης Γεώργιος (με αναπληρωτή τον Σαρρή Ιωάννη)
Μέλος: Χατζηδάκη – Μιχαηλάκη Χρυσή (με αναπληρωτή τον Ψαρουδάκη Νεκτάριο)
Μέλος: Αποστολάκη Νίκη (με αναπληρώτρια την Μιχελιουδάκη Στέλλα)
Μέλος: Χαριτάκη-Γκοζάνη Στέλλα (με αναπληρώτρια την Λακιωτάκη Κωνσταντίνα)
Μέλος: Πατελάκη Ελένη (με αναπληρώτρια την Ποθουλάκη Γεωργία)
Μέλος: Καλλιγέρης Γεώργιος (με αναπληρωτή τον Βεργεράκη Ελευθέριο) – Εκπρόσωπος του Συλλόγου αρχιτεκτόνων Χανίων