Ολες οι εκδηλωσεις

ΚΗΦΗ

ΚΗΦΗ

Η κοινωνική αλληλεγγύη μέσω της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

Το Κ.Η.Φ.Η. παρέχει φροντίδα σε ηλικιωμένους που την χρειάζονται, όταν οι άνθρωποι που τους φροντίζουν αντιμετωπίζουν δύσκολες οικονομικές ή κοινωνικές συνθήκες. Με αυτό τον τρόπο το Κ.Η.Φ.Η. στοχεύει να δώσει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης στα μέλη αυτών των οικογενειών, βοηθώντας τους νέους στη φροντίδα των ηλικιωμένων.