Ολες οι εκδηλωσεις

Ιστορία του Κ.Η.Φ.Η.

Η συνοπτική ιστορία ενός σημαντικού θεσμού, μέρος της καθημερινότητας όσων τον έχουν πραγματικά ανάγκη.

Το έτος 2009 έγινε διαγωνισμός που προκήρυξε η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙ.Σ.Α.), για την επιλογή αναδόχων της πράξης <<ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ>> στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013>> και στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για τη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 της δράσης <<ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.)>>.

Μετά από συμμετοχή στο διαγωνισμό η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου ως ανάδοχος ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2009 τη λειτουργία της Δομής: Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου.

Τα εγκαίνια της Δομής πραγματοποιήθηκαν στις 06/09/2010.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ) συστήθηκε, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1501/21-06-11, έπειτα από τη συγχώνευση των έξι Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Χανίων, μεταξύ των οποίων και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου.
Τη διαχειριστική ευθύνη του Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Χανίων έχει σήμερα η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ.