Ολες οι εκδηλωσεις

Δικαιούχοι του Κ.Η.Φ.Η.

Οι δικαιούχοι της Δομής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει 25 άτομα άνω των 65 ετών, τα οποία επιλέχθηκαν βάσει κριτηρίων και μοριοδότησης των απαραίτητων δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στη Δομή.

Τα εγγραφόμενα ηλικιωμένα άτομα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του ΟΤΑ στον οποίο ανήκει το ΚΗΦΗ, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής ηλικιωμένων ατόμων που διαμένουν σε όμορη περιοχή και εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις ή με την εγγραφή τους εξυπηρετούνται ιδιαίτερα οξυμένες κοινωνικές ανάγκες των ατόμων του οικογενειακού περιβάλλοντος που ασχολούνται με τη φροντίδα των ατόμων αυτών.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Άμεσα ωφελούμενος

1. Αίτηση (του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του)
2. Φωτοτυπία ταυτότητας
3. Γνωμάτευση γιατρού στην οποία θα αναφέρεται η κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου ή υγειονομική απόφαση αναπηρίας
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του τρέχοντος έτους
6. Υπεύθυνη δήλωση πως δεν λαμβάνει υπηρεσίες από άλλη δομή

Έμμεσα ωφελούμενος

1. Αίτηση (του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του τρέχοντος έτους
4. Βεβαίωση εργοδότη