Ολες οι εκδηλωσεις

Τοποθέτηση αυτόματων πωλητών (δημοπρασία)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ) έχοντας υπόψη:
Ν.3463/2006, άρθρο 192, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 55 του Ν.4277/14, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18

Ν.3852/2010

Ν.4555/2018

Π.Δ.270/1981

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πλειοδοτική δημοπρασία φανερή και προφορική για την εκμίσθωση χώρων στις παρακάτω πολιτιστικές εγκαταστάσεις για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών όπως περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Ο προς εκμίσθωση χώρος είναι 2m2 ανά εγκατάσταση

Σημεία τοποθέτησης τύποι αυτόματων πωλητών

Τα σημεία που θα τοποθετηθούν οι αυτόματοι πωλητές είναι οι εξής χώροι Πολιτισμού:
Θέατρο Δημήτρης Βλησίδης (φουαγιέ θεατρου)

Χώρος πολλαπλών δραστηριοτήτων Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης (φουαγιέ)

Βιλα Κούνδουρου (κεντρικός διάδρομος)

Διαδικασία δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο Μεγάλο Αρσενάλι (Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, πλατεία Κατεχάκη, Χανιά) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, την Τετάρτη 26/7/2023 στις 12.00

Αναλυτικοί όροι:
(135) Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών 638ΜΟΚΩΗ-ΓΒ5

Τοποθέτηση αυτόματων πωλητών (δημοπρασία)