Ολες οι εκδηλωσεις

Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων

Στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων και Συλλόγων της ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ (Δήμος Χανίων) μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μη κερδοσκοπικοί φορείς που διαθέτουν εκ του καταστατικού τους, πολιτιστική δραστηριότητα.

Στον Δήμο Χανίων δραστηριοποιείται ένα σημαντικός αριθμός φορέων και συλλόγων που μετέχουν στην εν γένει πολιτιστική παραγωγή και με τις δραστηριότητές τους ενεργοποιούν ένα μεγάλο τμήμα των δημοτών. Η ενίσχυση και ουσιαστική υποστήριξη των δράσεων αυτών προϋποθέτει και τη ρύθμιση των σχέσεων συνεργασίας των φορέων αυτών με την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και τον Δήμο Χανίων με τρόπο σταθερό και αποτελεσματικό. Η εγγραφή όλων των φορέων που προάγουν τον πολιτισμό και τη δημιουργία δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης των συνεργασιών και εμπλέκει τα μέλη τους στη διαμόρφωση του πολιτιστικού γίγνεσθαι των Χανίων.

Η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων και Συλλόγων δεν συνεπάγεται την επιχορήγηση του φορέα, αποτελεί, όμως, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος υποστήριξης και συνεργασίας.