Ολες οι εκδηλωσεις

Πρόσκληση για εγγραφή στο Κ.Η.Φ.Η.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ) στα πλαίσια υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5002387),

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δομής, που στεγάζεται στην οδό Οδυσσέα Ελύτη 8, στην περιοχή Καμίνι στα Χανιά είτε δια ζώσης, εφόσον έχουν κλείσει ραντεβού στο τηλέφωνο 2821074476, είτε ηλεκτρονικά στο email: [email protected] // [email protected]

Ο Σκοπός και οι επιδιώξεις του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Χανίων, είναι:

– Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
– Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα, ιδίως της τρίτης και τέταρτης ηλικίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών των οικογενειών με ηλικιωμένο μέλος, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των μελών της οικογένειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων:

– Να διαβιούν οι ηλικιωμένοι σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
– Να υποστηρίζονται, ώστε να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και την αυτάρκειά τους
– Να απολαμβάνουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, που θα τους εξασφαλίζουν υγεία και ποιοτική διαβίωση.

Η Δομή είναι στελεχωμένη με τις κάτωθι ειδικότητες :

– 1 Ιατρό Ειδικό Παθολόγο
– 1 Νοσηλεύτρια ΤΕ
– 2 Βοηθοί Νοσηλεύτριες ΔΕ
– 1 Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ
– 1 Οδηγό ΔΕ
– 1 Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας

Ημερήσιες Υπηρεσίες που παρέχονται στο Κ.Η.Φ.Η της ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ του Δήμου Χανίων:

– Μεταφορά των ωφελουμένων από και προς τη Δομή , καθώς κι όπου αλλού κριθεί αναγκαίο (π.χ. Διαγνωστικό κέντρο, Δημόσια Υπηρεσία, Super Market κτλ)
– Συμμετοχή στο ημερήσιο πρόγραμμα
– Παροχή Φροντίδας Υγείας – Ιατρική & Νοσηλευτική
– Σίτιση
– Παροχή ατομικής και ομαδικής ψυχοθεραπείας
– Διεκπεραίωση πρακτικών αναγκών διαβίωσης (πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας κτλ)
– Δράσεις με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, οικολογικές δράσεις, πολιτιστικές δράσεις, διαγενειακή σύνδεση με σχολεία της πόλης, εκδρομές, διάφορες κατασκευές κτλ.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:30 π.μ. έως 3:30 μ.μ.
Ώρα προσέλευσης ωφελουμένων 8:00 π.μ. και αποχώρησης 3:00 μ.μ.

Η πρόσκληση αφορά άτομα από 65 ετών και άνω.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι απολύτως δωρεάν.

ΈΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Από 01/07/2023 έως και 31/07/2023,
τις ημέρες λειτουργίας της δομής, από τις  09.00 έως τις 14.00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε :

Υπεύθυνη Δομής Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Χανίων : Αργυρώ Δρουμπάκη.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

– Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
– Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
– Αντίγραφο μηχανογραφημένου αριθμού ΑΜΚΑ
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
– Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας τρέχοντος έτους (Ε9)
– Ιατρική Γνωμάτευση που να περιγράφει τη τρέχουσα κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου ή υγειονομική απόφαση αναπηρίας. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται και η κινητική κατάσταση του ηλικιωμένου (πλήρως αυτοεξυπηρετούμενος-η, μερικώς αυτοεξυπηρετούμενος -η, εξαρτημένος-η)
– Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν λαμβάνει υπηρεσίες από άλλη δομή κι ότι αποδέχεται να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την αίτηση του, για το σκοπό για τον οποίον ζητήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, η υπηρεσία θα προβεί στην επιλογή των ωφελούμενων κατόπιν σχετικής μοριοδότησης με βάση το εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση και την κατάσταση υγείας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ
Ιωάννης Γιαννακάκης

Πρόσκληση για εγγραφή στο Κ.Η.Φ.Η.