Ολες οι εκδηλωσεις

Άγιος Ρόκκος

Περιγραφη χωρου

Στη βορειοδυτική άκρη της πλατείας της Σπλάντζιας, τοποθετείται η εκκλησία του Αγίου Ρόκκου. Η ανέγερση του ναού έγινε το 1630, πιθανόν μετά την εκδήλωση επιδημίας πανώλης, καθώς ο Άγιος Ρόκκος ήταν ο προστάτης των Χανίων από την πανώλη.

Ο Ναός του Αγίου Ρόκκου των Χανίων ανήκε στον Βενετικό Οίκο Paolini και κτίστηκε το 1630. Δηλαδή 15 χρόνια πριν από την πτώση των Χανίων στους Τούρκους και μετά το ξεπέρασμα της συνηθισμένης επιδημίας που ενδημικά μάστιζε το νησί μας.
Ας σημειωθεί ότι για τον ´φόβο του Αγίου´ οι Τούρκοι σεβάστηκαν αυτό τον Ναό.

Κάτω από το γείσο υπάρχει η επιγραφή:
DEO O(PTIMO).M.(AXIMO) ET D(IVO). ROCCO DICATVM. M.D.CXXX.

ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΟΚΚΟ 1630

Κατά την Tουρκοκρατία λειτούργησε ως στρατιωτικό φυλάκιο, ενώ κατά τη διάρκεια της Κρητικής Πολιτείας και μέχρι το 1925 ως σταθμός χωροφυλακής.

Σήμερα ο χώρος αξιοποιείται για καλλιτεχνικές εκθέσεις.

Πληροφοριες

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να οργανώσετε την εκδήλωση σας Πατήστε εδώ

Άλλοι χώροι