Ολες οι εκδηλωσεις

Εκδηλώσεις,Εργαστήριο

18 Ιανουαρίου 2023

1ο Συμμετοχικό Εργαστήριο Εξερεύνησης & Σχεδιασμού Παρεμβάσεων Φιλικών προς το Περιβάλλον

Η Δημοτική Επιχείρηση ΚΥΔΩΝ Α.Ε. σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, διοργανώνει το 1ο Συμμετοχικό Εργαστήριο Εξερεύνησης & Σχεδιασμού Παρεμβάσεων Φιλικών προς το Περιβάλλον στο…

1ο Συμμετοχικό Εργαστήριο Εξερεύνησης & Σχεδιασμού Παρεμβάσεων Φιλικών προς το Περιβάλλον

Περιγραφή εκδήλωσης

Η Δημοτική Επιχείρηση ΚΥΔΩΝ Α.Ε. σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, διοργανώνει το 1ο Συμμετοχικό Εργαστήριο Εξερεύνησης & Σχεδιασμού Παρεμβάσεων Φιλικών προς το Περιβάλλον στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος Horizon με ακρωνύμιο Just Nature.

Γενικός στόχος του έργου JUSTNature είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση παρεμβάσεων φιλικών προς το περιβάλλον (Nature-based solutions, NbS) που θα εξασφαλίσουν μια δίκαιη μετάβαση των πόλεων σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, προασπίζοντας την ποιότητα του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων ενώ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Δημοτική Επιχείρηση ΚΥΔΩΝ Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος έχει προσκαλέσει πολίτες της τοπικής κοινωνίας που ζουν, εργάζονται, επισκέπτονται το σημείο παρέμβασης ανεξάρτητα από τη ιδιότητα τους και χωρίς καμία διάκριση (π.χ. φύλλο, ηλικία, επάγγελμα κ.α.) θέλοντας να τους εμπλέξει σε μια κοινή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής και δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους.

Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΚΥΔΩΝ Α.Ε. και Αντιδήμαρχος Χανίων, Μιχάλης Καλογριδάκης: «Πρόκειται για καινοτόμες λύσεις που εφαρμόζονται για πρώτη φορά με συμμετοχικές διαδικασίες στην πόλη μας με πολλαπλά οφέλη και πολλαπλούς αποδέκτες».

Βασικοί στόχοι του 1ου συμμετοχικού εργαστηρίου είναι η εξερεύνηση για την ανάδειξή των αναγκών της τοπικής κοινωνίας που σχετίζονται με περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά καθώς και κυκλοφοριακά ζητήματα, ο εντοπισμός και η διαμόρφωση κοινών στόχων και προτεραιοτήτων, ο σχεδιασμός για την παρουσίαση παρεμβάσεων φιλικών προς το περιβάλλον (Nature-based solutions, NbS) και εναλλακτικών λύσεων και τέλος, η επιλογή καταλληλότερων παρεμβάσεων για την περιοχή παρέμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας.

Χρήσιμα

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου
Ώρα: 18.00
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ)