Ολες οι εκδηλωσεις

Πίνακας Κατάταξης – Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Παρακάτω θα βρείτε τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ για τον κωδικό θέσης 101 και την ειδικότητα ΔΕ ΤΑΜΙΩΝ για τις θέσεις που προκηρύχθηκαν από την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείστε με το 2821034200.