Ολες οι εκδηλωσεις

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ), όπως ορίσθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 724/27-11-2019 και 738/2-12-2019 (συμπληρωματική) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, είναι τα εξής:
Θέση
Τακτικά μέλη
Αναπληρωματικά μέλη
Ιδιότητα
Πρόεδρος Γιαννακάκης Ιωάννης Σημανδηράκης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος / Δήμαρχος
Αντιπρόεδρος Παπαδάκης Εμμανουήλ Ζερβουδάκη Αντωνία Ιδιώτης
Μέλος Αποστολάκη Νίκη Σημαντηράκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλος Γιακουμογιαννάκης Μύρων Βαλυράκης Στυλιανός Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλος Ζερβουδάκη Ελένη Σαρρής Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλος Λαμπράκης Ελευθέριος Μανουδάκης Αριστοτέλης Ιδιώτης
Μέλος Ανδρεαδάκης Δημήτριος Αρχοντάκης Ιωάννης Ιδιώτης
Μέλος Τσισμενάκη Μαρία Μιχελογιάννη Μαρία Ιδιώτης
Μέλος Ταβουλάρης Παναγιώτης Μιχελιουδάκη Στέλλα Ιδιώτης
Μέλος Χαριτάκη-Γκοζάνη Στέλλα Λακιωτάκη Κωνσταντίνα Ιδιώτης
Μέλος Πιστόπουλος Ζαχαρίας Μαθιουδάκης Βασίλειος Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα