10

Απρ

2019

Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου

Σχεδιάζοντας την πόλη του μέλλοντος με επίκεντρο τον άνθρωπο

Στόχος της 1ης παρουσίασης και Δημόσιας Διαβούλευσης είναι να ενημερωθούν πολίτες και φορείς για το αντικείμενο και τους στόχους της πρωτοβουλίας του Δήμου Χανίων, που βασίζεται στην άποψη και στη συμμετοχή όλων μας, σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού.

Περισσοτερα