Ολες οι εκδηλωσεις

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ +

Τίτλος έκθεσης:  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ +

 01 Απριλίου – 29 Απριλίου 2022

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων-Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, παρουσίασε την έκθεση βραβευμένων μελετών για τον δημόσιο χώρο οι οποίες εκτέθηκαν στο πλαίσιο του 2ου συνεδρίου με τίτλο «Δημόσιος Χώρος +» που οργανώθηκε από το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας τον Μάρτιο του 2019 στον Κήπο των Γλυπτών της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση φιλοξενήθηκε την 1η Απριλίου έως και τις 29 Απριλίου στην πλατεία Κατεχάκη στην παλιά πόλη Χανίων.

Επιδίωξη και σκοπός του συνεδρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ήταν η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος για τα δημόσια μέρη της πόλης και η δημιουργία ενός βήματος λόγου για την ανάπτυξη και την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων, επιστημονικών θέσεων και ερευνών που αφορούν πτυχές της δημόσιας ζωής, οι οποίες συνθέτουν τον χαρακτήρα της σύγχρονης αστικότητας.

Επιπλέον το συνέδριο, ανέδειξε πως ο Δημόσιος Χώρος οφείλει να είναι αισθητηριακά ενδιαφέρον και φιλόξενος. Να πλαισιώνει τη σχέση μας με τη φύση. Να αγκαλιάζει την ποικιλία και τη διαφορετικότητα, επιτρέποντας παράλληλα τις ιδιωτικές στιγμές μέσα στο φυσικό χώρο. Αναδείχθηκε επίσης η δυνατότητα ενός πολυκεντρικού δικτύου με διάσπαρτους δημόσιους χώρους μικρότερης κλίμακας. Το δίκτυο αυτό δύναται να αποτελέσει μια νέα προσέγγιση δημιουργίας αστικής ταυτότητας. Η διαπίστωση αυτή άνοιξε τη συζήτηση προς μια σειρά προσπαθειών ανάκτησης του Δημόσιου Χώρου, στις οποίες η συμμετοχή των χρηστών συμπεριλήφθηκε σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, από τη χαρτογράφηση μέχρι την υλοποίηση, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών με τη χρήση ψηφιακών μέσων.

Η έκθεση μελετών αρχιτεκτονικού έργου, περιλάμβανε μελέτες που διακρίθηκαν σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2011-2019 και είχε ως στόχο να εξοικειώσει τους δημότες της πόλης με θέματα όπως η λειτουργική, νοηματική και αισθητική απαξίωση του δημόσιου χώρου στην Ελλάδα και να αναδείξει μια σειρά αρχιτεκτονικών λύσεων που προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις στα παραπάνω ζητήματα.

Στα πλαίσια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε διάλεξη σχετικά με τον Δημόσιο Χώρο από τον αρχιτέκτονα και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, κύριο Πρόδρομο Νικηφορίδη στις 9 Απριλίου.

Η σύλληψη και ο σχεδιασμός της έκθεσης είχαν γίνει από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου. Την επιμέλεια της μεταφοράς της έκθεσης στα Χανιά και της προσαρμογής της στο χώρο της πλατείας Κατεχάκη είχαν αναλάβει οι αρχιτέκτονες Γιώργος Δασκαλάκης και Ξανθή Μπαλαδήμα, μέλη του αρχιτεκτονικού γραφείου Ixnos Architects, σε συνεργασία με την Αρχιτεκτονική Επιτροπή της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (Λευτέρης Βεργεράκης, Βαλίνα Γεροπάντα, Γιώργος Καλλιγέρης, Ζαχαρίας Πιστόπουλος, Δημήτρης Τσακαλάκης).

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ +