Το Παλιό Τελωνείο αναστηλώθηκε και εξοπλίστηκε στα πλαίσια της σχετικής δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 για την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, με τίτλο: «Βιωσιμότητα και Ποιότητα ζωής στην περιοχή της Κρήτης».