ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ σας προσκαλεί να υποβάλετε πρόσφορα για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, server, οθόνης και προγραμμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες και προδιαγραφές ΕΔΩ