ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Να υποβάλετε προσφορά για εμφάνιση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

- ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ελάχιστες προδιαγραφές: συντήρηση 200lt κατάψυξη 90lt, κατάψυξη κάτω

- Κλιματιστικό ,ελάχιστες προδιαγραφές : Τοίχου 9000BTU

- Απεγκατάσταση και εγκαταστάσεις κλιματιστικών

Παρακαλούμε να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά έως την Δευτερα 29/07/2019 και ώρα 10:00 πμ., στο πρωτόκολλο της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ