Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να υποβάλετε προσφορά για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ που θα αφορά το χρονικό διάστημα από 01/07/2019-20/09/2019 και ώρες από 00:00-8:00 για τον Δημοτικό Κινηματογράφο και το χρονικό διάστημα από 28/06/2019-26/09/2019 και ώρες 00:00-8:00 για το Θέατρο της Αν. Τάφρου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ