Όψη Χανίων περί το 1584 | Angelo degli Oddi

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ) όπως ορίσθηκαν με την υπ. αριθμ. 310/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων είναι:

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Πρόεδρος

Χαραλαμπάκης Όθωνας

Αθανασόπουλος Νάσος

Αντιπρόεδρος

Βαρουδάκης Γιώργος

Βεργεράκης Λευτέρης

Μέλος

Τσιτσιρίδη Ελπίδα

Αποστολάκη – Σαρικάκη Γεωργία

Μέλος

Περάκης Ιωάννης

Βαρδάκης Γιώργος

Μέλος

Τσακαλάκης Δημήτρης

Γιαννακάκης Μιχαήλ

Μέλος

Παυλάκη Γεωργία

Κουτουλάκη Μαρία

Μέλος

Σκουλά Μέλπω

Κοκοτσάκη Αρχόντισσα

Μέλος

Πιστόπουλος Ζαχαρίας

Κλεινάκη Μαρία

Μέλος

Σαρρής Ιωάννης

Κουρούσης Χαράλαμπος

Μέλος

Λειψάκης Δημήτρης

Χατζηδάκη Χρυσούλα

Μέλος

Παπαδάκης Γιώργος

Πετραντωνάκη Μαρία