Το 1997 ο Δήμος Χανίων, με την φροντίδα του ΚΑΜ, που είχε μόλις ιδρυθεί, ανέθεσε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, με υπεύθυνο αρχιτέκτονα τον επίκουρο καθηγητή Γ. Κύζη και πολιτικό μηχανικό τον αναπληρωτή καθηγητή Β. Κουμούση, την προμελέτη ανάπλασης του μνημείου προκειμένου να στεγαστεί στους χώρους του το ΚΑΜ και οι εκδηλώσεις του.

Αργότερα την οριστική μελέτη και την μελέτη εφαρμογής ανέλαβαν οι αρχιτέκτονες Π. Γραμματόπουλος και Χ. Πανουσάκης, από την Αθήνα, και οι Α.Βαρουδάκης, Γ.Βαρουδάκης και Κ.Μαυρακάκης, από τα Χανιά. Οι τελευταίοι ανέλαβαν και την επίβλεψη της κατασκευής του έργου, την οποία πραγματοποίησαν ως εργολάβοι οι αρχιτέκτονες Λ. και Μ. Μπατάκης.
Το Μνημείο παραδόθηκε στο ΚΑΜ και εγκαινιάστηκε στις 18 Μαϊου 2002.