ΙΣΟΓΕΙΟ
1. Αίθουσα εκθέσεων 150 m2
2. Χώρος εισόδου και Υποδοχής 55 m2

ΜΕΣΟΡΟΦΟΣ
3. Γραφεία Λογιστηρίου

ΟΡΟΦΟΣ
4. Υποδοχή – Σκάλα - Αναψυκτήριο 110 m2
5. Κεντρική Σάλα 180 m2
6. Δίλοβο 80 m2
7. Σκηνή 20 m2