ΚΗΦΗ Χανίων Εσωτερική Φωτογραφία

ΚΗΦΗ Χανίων Εξωτερική | ΦωτογραφίαΤο έτος 2009 έγινε διαγωνισμός που προκήρυξε η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙ.Σ.Α.), για την επιλογή αναδόχων της πράξης <<ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ>> στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013>> και στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για τη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 της δράσης <<ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.)>>.

Μετά από συμμετοχή στο διαγωνισμό η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου ως ανάδοχος ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2009 τη λειτουργία της Δομής: Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου.

Τα εγκαίνια της Δομής πραγματοποιήθηκαν στις 06/09/2010.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | ΚΗΦΗ | Χανιά