Η προγραμματισμένη για την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020
θεατρική παράσταση με το έργο "Το Όνειρο του Σκιάχτρου",
στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ, κατόπιν ειδοποίησης του διοργανωτή.