Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ διοργανώνει πλήθος εκδηλώσεων και διαχειρίζεται τους περισσότερους χώρους πολιτισμού στα Χανιά. Επιδιώκει τη συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς, αποδεικνύοντας έτσι ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Στοχεύει στην ενεργοποίηση των πολιτών για την εθελοντική συμμετοχή τους στη διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων.

Το εύρος των πολιτιστικών σκοπών της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ είναι μεγάλο, στην προσπάθεια της επιχείρησης να προωθήσει την καλλιτεχνική έκφραση. Από την παροχή των στοιχειωδών για την άρτια λειτουργία των διαφόρων χώρων πολιτισμού μέχρι τη στήριξη στην καλλιτεχνική θεωρητική έρευνα και τη διοργάνωση αξιομνημόνευτων εκδηλώσεων για τους πολίτες των Χανίων και τους επισκέπτες, στόχος της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ είναι να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να κάνει ομορφότερη τη ζωή στην πόλη μας.

Οι στόχοι αυτοί συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή της σε αυτές.
 • Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Προβολή του πολιτιστικού τουρισμού.
 • Διοργάνωση ημερίδων σε ομάδες του πληθυσμού σε θέματα συναφή με τον πολιτισμό.
 • Στήριξη, διάδοση και ανάπτυξη με κάθε δυνατό τρόπο της δημιουργίας καλλιτεχνικού και θεωρητικού έργου υψηλής ποιότητας και προβολή της ελληνικής και ιδιαίτερα της τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας και ιδιαίτερα της αρχιτεκτονικής δημιουργίας.
 • Πιο ειδικά, η στήριξη και ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων στον χορό, τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τις εικαστικές τέχνες, την αγιογραφία, τη φωτογραφία, με τη λειτουργία σχολών διδασκαλίας μουσικής, χορού, θεάτρου, εικαστικών τεχνών, λογοτεχνίας, ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, κινηματογράφου, ψηφιακών τεχνολογιών, κατασκευής παραδοσιακών οργάνων, παραδοσιακών χορών, παραδοσιακών τεχνών κ.α.
 • Προώθηση της συνεργασίας, του πειραματισμού, της έρευνας, της καινοτομίας και γενικά προτάσεων που διευρύνουν και εξελίσσουν τις εκφραστικές δυνατότητες.
 • Ενίσχυση των σχέσεων της Τοπικής αυτοδιοίκησης με τον πολιτισμό.
 • Διεύρυνση και αξιοποίηση της δυνατότητας πραγματοποίησης πολιτιστικών παραγωγών, συμπαραγωγών και καλλιτεχνικών ανταλλαγών κάθε είδους, ιδιαίτερα δε αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά πολιτιστικά δίκτυα, συνεργασία με άλλες πόλεις στο πλαίσιο της Επικράτειας πολιτισμού, καθώς και με άλλες ευρωπαϊκές και μεσογειακές πόλεις, καθώς και η συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη του πολιτισμού, προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με τη δημιουργία και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, θεάτρων, κινηματογράφων και κάθε είδους κέντρων πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας και δη στον τομέα της αρχιτεκτονικής μέσω του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, καθώς και η εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων παροχής των υπηρεσιών αυτών.
 • Επιδίωξη της διασύνδεσης του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου με την εκπαίδευση ώστε να συμβάλει στη δημιουργία του μελλοντικού δυναμικού που θα το στηρίξει.
 • Συμβολή τόσο στη διαμόρφωση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης, όσο και στην αποκέντρωση.
 • Διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, ημερίδων, συναντήσεων, εκθέσεων, εκδηλώσεων, συνεστιάσεων και συναφών δραστηριοτήτων.
 • Λειτουργία κυλικείων σε πολιτιστικούς χώρους.